INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO Informujemy, iż:
1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest La Maison D’Orient S.A.R.L. Oddział w Polsce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596256, posiadającą NIP 8141686021, nr tel. 668908386 adres e-mail: [email protected];  zwany dalej Administratorem;
2)    Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych;
3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•    realizacji złożonego przez Państwa zamówienia (zawarcia i wykonania umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
•    udokumentowania wykonanej usługi w związku obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
•    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - i przechowywane przez okres 6 lat od realizacji zamówienia;
•    marketingu bezpośredniego produktów własnych, które to działanie jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez czas wykonania umowy;
•    marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
•    świadczenia przez LA MAISON usługi newsletter, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody,

4)    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – w związku z realizacją celów, o których mowa powyżej (przy czym, takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora), - m.in. firmie logistycznej (w związku z czynnościami przygotowującymi przesyłkę do wysyłki), firmie kurierskiej (w związku z dostawą zamówienia), firmie informatycznej (w związku z serwisowaniem systemu, w oparciu o który działa sklep internetowy, świadczenia usługi hostingu), firmie księgowej (w związku z prowadzeniem rachunkowości Administratora);
5)    jako podmioty danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6)    Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7)    Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych osobowych  do  państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8)    podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.